משרד תיווך בשוהם שעובד אחרת עברית


Contact Us

Office : HaOdem 63, Shoham.
Phones : 03-9702112 or 03-9732121
Fax : 03-9702052
Hagit Movshovitz
Hagit Movshovitz - Owner
054-6832944
ledorot@smile.net.il